Termeni ?i condi?ii

LIVRARE 

Livrarea produselor se face imediat ce comanda a fost confirmat? prin e-mail sau telefonic de unul din operatorii no?tri, la adresa specificat? de client ca adres? de livrare. Expedierea produselor se face atat pe teritoriul României cat si in strainatate, în func?ie de stocul aferent. In cazul în care produsele dorite nu se afl? în stoc unul din operatorii Flykt.ro va conveni împreun? cu clientul un nou termen de livrare.

Livrarea produselor se face prin firma de curierat sau posta în 2-3 zile lucr?toare pentru zonele acoperite de aceasta, atunci cand produsele se afla in stoc.

Costul de expediere al produselor variaz? in functie de numarul de bucati si greutatea acestora.

GARAN?IA ?I RETURNAREA PRODUSELOR

Toate produsele oferite spre vanzare pe site-ul Flykt.ro au garan?ia oferit? de produc?tor. Termenul de rezolvare al unei sesiz?ri se aplic? conform legisla?iei în vigoare ?i este de 30 de zile de la primirea produselor de la dumneavoastr?.

Garan?ia unui produs este valabil? atâta timp cât produsul nu este incomplet sau nu a fost deteriorat ?i nu prezint? urme de uzur?, excep?ie f?când produsele cu defecte de fabrica?ie. Aceste condi?ii de garan?ie sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992.

Potrivit art.4, lit. b din Ordonan?a Guvernului nr. 130/2000 consumatorul/ cump?r?torul are dreptul de a returna produsele primite f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea unui motiv în termen de 10 zile lucr?toare de la primirea acestuia.

Cheltuielile de transport pentru returnarea m?rfii vor fi suportate de c?tre cump?r?tor. Contravaloarea m?rfii returnate se va pl?ti în termen de maximum 30 de zile.

Toate return?rile sunt responsabilitatea clientului ?i se fac în aceea?i stare în care au fost livrate de Flykt.ro: în ambalajele originale, împreun? cu toate accesoriile, etichetele intacte ?i cu toate documentele care l-au înso?it. De asemenea sunte?i obliga?i s? returna?i produsele suplimentare primite ca parte a unei oferte promo?ionale.

CONFIDEN?IALITATE ?I SECURITATE

Termenii ?i condi?iile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânz?rilor de bunuri ?i servicii de c?tre SC FLYKT SPORTS SRL, prin intermediul magazinului virtual www.flykt.ro c?tre CUMP?R?TOR.

Conform cerin?elor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, modificat? ?i completat?, ?i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, SC FLYKT SPORTS SRL are obliga?ia:

De a administra în condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?, un membru al familiei dumneavoastr? ori o alt? persoan?.

Crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice.

Informarea despre promo?iile Flykt.ro sau despre orice alte promo?ii sau activit??i desf??urate de Flykt.ro prin orice mijloace de comunicare (po?t?, e-mail, telefon, SMS, etc.)

Ca datele personale sa nu fie difuzate c?tre ter?i, ele putând fi transmise doar autorit??ilor în drept cu scopul verific?rii tranzac?iilor commerciale sau altor autorit??i în drept pentru efectuarea oric?ror verific?ri, dac? acest lucru va fi sollicitat în conformitate cu legile în vigoare.

S? certifice faptul c? va respecta drepturile conferite de Legea nr.365/2002 privind comer?ul electronic, precum ?i a Ordonantei nr. 130/2000 privind protec?ia consumatorilor.

Pentru informare ?i suport ne pute?i contacta la adresa office@flykt.ro

COPYRIGHT

Toate elementele din con?inutul site-ului, toate logo-urile, fotografiile, grafica, software-ul, clipurile video ?i alte date sunt protejate de Legea nr. 8/1996 cea a dreptului de autor. Ave?i dreptul de a vizualiza site-ul ?i pentru a imprima paginile lui pentru unicul scop de a face o comand? prin intermediul Flykt.ro. Cu toate acestea , orice copiere f?r? permisiunea scris? de la Flykt.ro este strict interzis? ?i se pedepse?te conform legisla?iei în vigoare.